Велико Търново

Велико Търново е град, които се намира в Северна България, той е център на едноименната община и област. Градът е бил столица на Втората българска държава,оставила богатото и културно-историческо наследство, освен това е важен туристически център. Тук се намира и Великотърновският университет "Св. св. Кирил и Методии". До 1965 година името на града е Търново, което и до днес често се употребява, като наименование.